Korki typu I wg Farmakopei Europejskiej do zamykania:
  • antybiotyków
  • insuliny
  • płynów infuzyjnych
  • krwi i preparatów krwiopodobnych
  • preparatów do liofilizacji
oraz  

tłoczki do strzykawek jednorazowego użytku i insulinowych iniektorów penowych.

Na wszystkie wyroby są atesty dopuszczenia do obrotu wydane przez Instytut Leków w Warszawie.